Home

Református hit és erkölcstan

A megújult hit- és erkölcstan kerettantervet az Magyarországi Református Egyház Zsinata 2012-ben fogadta el. Minden tanévnek van egy fő vonala, mely tükrözi az adott évben hangsúlyozott gondolatokat Református hit- és erkölcstan Miért jó, ha gyermekének a hit- és erkölcstant választja? Mert az alapműveltség része. Mert a szentírási történetek alapján olyan kérdésekről esik szó, amelyek feldolgozása segíti őket a mindennapi eligazodásban. Azaz egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról és a keresztén Református hit- és erkölcstan A 2021/2022-es tanévben is választható az állami iskolák 1 - 8. évfolymán a REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN BIBLIA, MŰVELTSÉG, ÉLMÉN A beiratkozás ill. átiratkozás esetén a tantárgyválasztás eljárásrendjét a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet [a továbbiakban: R.] 182/A és 182/B §-a szabályozza.. A 2012/21. tanévre történő beiratkozás alkalmával a református hit- és erkölcstan oktatást.

Református hit- és erkölcsta

REKIR Hit- és erkölcstan modu 2021. május 20-ig jelezhetik az iskola felé a szülők, ha 1-8. osztályba járó gyereküket református hit- és erkölcstan tárgyra szeretnék beíratni a 2021-22-es tanévre. Akik a jelenlegi tanévben is református hittanra jártak, azoknak most nincs külön teendőjük. A hittan.info oldalon minden információ egy helyen megtalálható a református hit- és erkölcstan. Nem református egyházi iskolai: 14.523 fő. Református iskola és óvoda: 39.652 fő. Állami iskolai református hit- és erkölcstan: 74.009 fő. Hittanoktatásban részesülők száma összesen: 152.060 f

Reformatus.hu A választható hit- és erkölcstan ..

A hittanoktatás szervezéséről és a hittanoktatók zsinati foglalkoztatásáról szóló ZST-91/2016.06.01. határozattal elfogadott szabályrendelet eredeti 10. § (1) bekezdése alapján a Zsinati Oktatási Iroda közzéteszi a Változásjelentő adatlap a február 1-jei tényadatokról a kötelezően választható református hit és erkölcstan szervezéséhez (az állami iskolák 1. Clarisseum Református Óvoda Szeged - Kálvin téri gyülekezet Hit és erkölcstan Szegedi Clarisseum Alapítvány Kórházmisszió Hit és erkölcstan A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35. § alapján az állami általános iskolák minden osztályában választható felekezeti hit- és erkölcstanoktatás Református hit-és erkölcstan tájékoztató . Kedves Szülő/Törvényes képviselő! A 2021/2022-es tanévben a református hit- és erkölcstan tantárggyal kapcsolatos tudnivaló az alábbi linken érhető el: www.hittan.inf

A Magyarországi Református Egyház központi tájékoztatója az alábbi linken érhető el:https://drive.google.com/file/d/1Qx4WnTGlF-WsDuRmRAv6OXE34RMoSLm2/view?us.. KÍSÉRLETI MUNKAFÜZET A REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY OKTATÁSÁHOZ Készült a Református Pedagógiai Intézet hit-és erkölcstan taneszköz fejlesztő programja kere-tében, a Zs.-243/2012.11.16 és Zs.-244/2012.11.16. Zsinati Határozat alapján

Református hit és erkölcstan - 21358 állás találat. Értesítést kérek a legújabb állásokról: református hit és erkölcstan. Hálózati villanyszerelő (Esztergom) - e.on - Esztergom <p> Szeretsz a szabadban dolgozni? Élvezed, hogy minden munkanap más? Ha fontos számodra a szakmai fejlődés, akkor itt a helyed Április folyamán kell a szülőknek nyilatkozniuk arról, hogy állami fenntartású általános iskolában gyermekük az etikaoktatást, vagy valamelyik felekezet hit- és erkölcstan óráját fogja látogatni a következő tanévben. Bátorítjuk ezekben az intézményekben tanuló gyermekek szüleit, hogy a református hit és erkölcstan órára írassák be gyermeküket. MIÉRT.

felekezetileg vegyes csoportokban történik. Jelen helyi tanterv a református hit- és erkölcstan tantárgy helyi tantervét tartalmazza. - A hit- és erkölcstanórák része a gyülekezeti életbe való bekapcsolódás segítése, illetve a református gyülekezetek alapfogalmainak és világának megismertetése. Ennek érdekébe REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN. Ref.hittan 2020. 06.02-05. Ref.hittan 05.25.-29. Ref. hittan 2020.05.18-22. Ref. hittan 2020.05.11-15. Ref.hittan. 2020.05.04-08. Ref. hittan 2020. 04. 27.-30. Ref.hittan 2020.04.20-24. Ref.hittan 2020.04.15. Ref.hittan 2020.04.08. Ref. hittan 1.o. 2020. 03. 30. ref.hittan 2020.03.24 2014 szeptemberétől az állami általános iskolákban első és ötödik osztályba lépő gyerekek számára kötelező a választás a hit- és erkölcstan illetve az erkölcstan tárgy közül. A kötelezően választható, heti egy alkalommal tartandó hit-és erkölcstan órákon a gyermekek ismeretet szereznek a Bibliáról és bibliai történetekről, valamint a keresztyén.

Görög Katolikus Hit-és erkölcstan – Győrújbaráti II

A 2021/22-es tanévre történő beiratkozáskor (2021.április 15-16-án) írásban, aláírással ellátva nyilatkozhat a szülő az iskolának arról, hogy a református hit-és erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára. A református hit-és erkölcstan oktatásban részt vevő tanulók ingyen tankönyv támogatásban részesülnek Református hit és erkölcstan állások Református hit és erkölcstan - 17839 állás találat. Értesítést kérek a legújabb állásokról: református hit és erkölcstan. Frissáru pultos - Tesco - Esztergo REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN. 4.oszt. punkosd 05.27. 3- 4. o. Mennybemenetel 05.20. 4. osztály 05.13. 4. osztály 05.06. 3. es. 4. oszt. anyák napja 04.27 Gyermekük ebben a tanévben - a szülői döntésnek megfelelően - etika vagy hit-és erkölcstan oktatásban részesül. Amennyiben a következő tanévre vonatkozóan választásukat módosítani kívánják, szándékukat írásban szíveskedjenek közölni iskolánk igazgatójával és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével A MAgyArországi reforMátus egyház hit- és erkölcstAn kerettAnterve i. kötet 1-8. évfolyam református Pedagógiai Intézet Budapest, 201

2021. május 20-ig jelezhetik az iskola felé a szülők, ha 1-8. osztályba járó gyereküket református hit- és erkölcstan tárgyra szeretnék beíratni a 2021-22-es tanévre. Akik a jelenlegi tanévben is református hittanra jártak, azoknak most nincs külön teendőjük. A hittan.info oldalon minden információ egy helyen megtalálható a református hit- és erkölcstan. Miért éppen református hittan? A hitre nevelésnek és az alapműveltségnek is szerves része a Biblia ismerete. A hit- és erkölcstan órákon szentírási történetek alapján kerülnek elő olyan fontos témák, melyek érintik és érdeklik a gyermekeket. Így egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról és

Magyarországi református Egyház. Tan Kapuja Buddhista Egyház. Nyilatkozat hit- és erkölcstan - leendő elsősök és átiratkozók részére. Hit- és erkölcstan változtatási kérelem - határidő: 2021.május 20. Tel/fax: +36-1-2016282 Cím: 1015, Budapest Batthyány utca 8. mobil:20-994534 Jézus mondja: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa Lk 18,16. A református hit- és erkölcstan oktatás egy olyan lelki utazás - Jézus tanítását megragadva -, amely egy rendkívüli országba vezet minket: az Isten szeretettel teli titkaiba, ma is átélhető csodáiba Református hit- és erkölcstan Egyéb, Iskola. Kedves Testvérek! Igyekszünk honlapunkat folyamatosan fejleszteni, így mostmár arra a kérdésre választ találhatnak, hogy helyileg milyen teendőik vannak, ha gyermeküket református hit- és erkölcstan oktatásban szeretnék részesíteni Református Hit-És Erkölcstan Biblia, műveltség, élmény Nagy szeretettel várjuk gyermekét a református hittanoktatásra 2021/2022-es tanévben is! Amit kínálunk: - Heti egy alkalommal, órarendbe beépítve tartjuk hittanóráinkat, - Jóhangulatú, beszélgetősés játékosformában zajlik az óra,. (Grassalkovich, Páneurópa és Mikszáth) A református hit- és erkölcstanra jelentkezésről az iskolába történő beíratkozáskor kell nyilatkozni! A református hit- és erkölcstan oktatás az iskolákban órarendi keretben történik. Bővebb információkért kattintson az alsó, nagy képre

beiratkozÁs: reform Átus hit- És erkÖlcstanra a 2021-22. tanÉvben TANÉVBEN Az állami és önkormányzati iskolák 1-8., valamint a hat- és nyolcévévfolyamos gimnáziumok 5-8. évfolyamán tanuló gyermekeket szeretettel várjuk a kötelezően válaszható református hit- és erkölcstan órákra református hit- és erkölcstan Földi-Kovács Anikó matematika Gyaraky Márta angol nyelv Hernádi László katolikus hit- és erkölcstan Jauch József matematika Kálmánné Faragó Adél osztályfőnök (12.b) magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, Kocsis Szilvia Osztályfőnöki mkv Református hit- és erkölcstan munkafüzet állami iskolák 4. osztályos tanulói számára 880 Ft. 748 Ft. Kívánságlistára. Szabóné László Lilla. Isten a mi királyunk TK 4 RP-004/TK. Református hit- és erkölcstan tankönyv 4. osztályos tanulók számára 1 100 Ft. 935 Ft.

A református hit-és erkölcstan összhangban van más tantárgyakkal • A feladatgyűjtemények és tankönyvek az adott évfolyam magyar nyelv-és irodalom tananyagához is kapcsolódnak. • Az egyháztörténeti ismeretek az adott évfolyamon tanult történelem elmélyítésétsegítik elő 5-8. évfolyamon HIT- és ERKÖLCSTAN oktatás; KRÉTA e-Napló; Digitális munkarend; UNSERE SCHULE - innen und außen; AKTUALITÁSOK 2020/21. Havi program (2021.) ÉTKEZÉS e-Menza. ÉTLAP (25. hét) Tanulók hiányzásáról, az igazolásról (fontos) BEMUTATKOZUNK. TANTESTÜLET; Az iskola képekben. Kapcsolat. Iskolánk megközelítése; ISKOLAI. Református hit - és erkölcstan Kedves Szülők! Immár ötödik éve kap helyet az órarendbe iktatott heti hit-és erkölcstanoktatás. Szeretnénk néhány kérdés megválaszolásával segíteni döntésüket. Miért választják a gyerekek és a szülők szívesen a hittant? mert részese lehet a gyermek, egy 2000 éves utazásnak,. Tájékoztató a kötelező etika / hit és erkölcstanról a leendő első és ötödik osztályos gyermekeknek és szüleiknek. Az etika / hit és erkölcstan kulturális és lelki területet is érint, ezért az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyarországi Református Egyház megbízásából szeretettel segítjük a kedves szülőket a felelős döntés meghozásában Református hit- és erkölcstan tankönyvek jegyzéke egyházi fenntartású köznevelési intézmények számára 2019/2020. tanévre A Magyarországi Református Egyház (1 146 Budapest, Abonyi u. 21 v) az alábbi református hit- és erkölcstan tankönyveket és egyéb taneszközök hasznålatá

Diósjenői Református Gyülekezet honlapj

A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen szereztem képesítésemet: református hit- és erkölcstan - magyar szakos oklevelem van. 12 éve gyakorlom hivatásomat, és tanítok gyerekek között. Férjemmel két gyermeknek, egy 3 és egy 9 éves kislánynak vagyunk a szülei A hit- és erkölcstan órákat a helyi református egyházközség által megbízott személy: a lelkipásztor vagy hitoktatói végzettséggel rendelkező, felkészült pedagógus tartja. Milyen taneszközök szükségesek és milyen tanmenet szerint folyik az oktatás? A Református Pedagógiai Intézet által elkészített tanmenet szerint.

Ezért lehet a református hit- és erkölcstan alapja három meghatározó bibliai érték: a hit, a reménység és a szeretet. (1Korinthus 13, 13.) - Emellett a Biblia ismerete az európai, magyar alapműveltség része. A hit és erkölcstan órákon szentírási történetek alapján kerülnek elő olyan fontos témák és kérdések. Református hit- és erkölcstanoktatás - tájékoztatás by admin · Published 2021-02-22 · Updated 2021-02-24 Szuloi_tajekoztato_2021_202 A református hit- és erkölcstan oktatás . Miért jó, ha a gyermekemnek a református hit- és erkölcstan órát választom? A hitre nevelésnek és az alapműveltségnek is szerves része a Biblia ismerete. A hit- és erkölcstan órákon szentírási történetek alapján kerülnek elő olyan fontos témák, melyek érintik és érdeklik.

Sisakné Páll Klára vagyok, református lelkész. Feladataim közé tartozik többek közt a református hit- és erkölcstan oktatása is. Hasonlóan az eddigi évekhez, a 2021/22-es tanévben is lehetőség nyílik órarend szerint a református hittanórák megtartására is, erről szeretnék rövid tájékoztatást nyújtani Önöknek Kedves Szülők, kedves leendő Hittanosok! Ha szeretnék gyermekeiket református hittanra beíratni, jelentkezzenek az iskolákban, a megfelelő adatlap kitöltésével. A hittanórákat az órarendbe beépítve tartjuk, nem jelent plusz terhelést a gyermekeknek. (Akik nem hittanra járnak, automatikus erkölcstan órán vesznek részt.) Fontos számunkra, hogy élvezzék a gyermekek ezeket.

illetve hit- és erkölcstan. Szándékukat írásban kell jelezni a beiratkozás alkalmával, illetve felsőbb osztályban a megelőző tanév megadott időpontjáig. Miért jó, ha gyermekemnek a református hit- és erkölcstan órát választom? A hitre nevelésnek és az alapműveltségnek is szerves része a Biblia ismerete. A Ekkor egy nyilatkozatot kell kitöltenie, amelyet letölthet innen: Nyilatkozat református hit- és erkölcstan. b) Amennyiben gyermeke felsőbb éves és szeretné, ha református hit- és erkölcstanra járna, a fenti nyilatkozatot töltse ki, és május 20-ig adja le az iskolának A református hit- és erkölcstan választását a beiratkozás során van lehetőség jelezni. Hitoktatás az állami és magán intézményekben a 2020/2021. tanévben. Tündérkert Óvodában: szerdánként 8 órától. Tündérkert Óvoda Iskola utcai Tagóvodájában: csütörtökönként 8 órától Isten Igéje örök és állandó a változások között is. Az alapműveltség fontos része a Biblia ismerete. Gyermeke a református hit- és erkölcstan órákon bibliai történeteket tanulhat. Egy jó tanóra tele van élményekkel. A hit- és erkölcstan óra érdekes, élménygazdag és gyermekekre hangolt Kedves Szülők! Kedves Gyermekek!Református hit- és erkölcstan vagy erkölcstan? A döntés az Önöké, mivel minden leendő 1. és 5. osztályos tanuló csak egyiket.

Református Pedagógiai Intézet: Istennel a döntéseinkben

Református hit- és erkölcstan oktatás tájékoztató - Tildy

 1. Református hit- és erkölcstan szülői tájékoztató.pptx. Református hit- és erkolcstan választáshoz.pdf. 28 olvasás
 2. A református általános iskola tanulói több keresztyén felekezethez tartoznak. Minden tanuló a saját feleke-zete szerinti hit- és erkölcstan órán vesz részt. A 7-8. évfolyam konfirmációs felkészítése és a konfirmációs vizsgája az anyagyülekezetekben történik, íg
 3. szándékában áll megszervezni, és ellátni Iskolájuk l. és 5. évfolyamos hit- és erkölcstan oktatását. Jelen levelünkben Áitalános Iskolájuk internetes honlapján március 31-ig közlendó fontos információkat mellékeljük. Református hit- és erkölcstanoktatásért felelós egyházközség neve: Budapest-Zugló
 4. Hit gyülekezete hit- és erkölcstan. Cím: Bp., 1103 Gyömrői út 69. Képviselő neve: Kovács Diána. E-mail: hitoktatas@hit.hu. Tel.: +36 1 432 270
 5. Református hit és erkölcstan beíratás: Kedves szülők, kedves gyermekek! Szeretettel várjuk a gyermekeket a 2021/22. tanévben is református hittanra. Az első osztályba menő gyermekeket az iskolai..
 6. Etika, hit- és erkölcstan. Nyilatkozat az etika, ill. hit- és erkölcstan oktatásban való részvételről. Tudnivalók a katolikus hittan oktatásáról. Református hittan. Kedves Szülők és kedves Gyerekek! Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az iskolai hittanos foglalkozások között megtalálják a református hittant is. Ezeken.

Dunaföldvári Református Missziói Egyházközség „ nagyobb

A hit- és erkölcstan órákon szentírási történetek alapján kerülnek elő olyan fontos témák, melyek érintik és érdeklik a gyermekeket. Így egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról és bibliai történetekről, valamint a keresztyén értékrend alapjaival is megismerkedhetnek Katolikus hit- és erkölcstan; Református hit- és erkölcstan; Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan; Evangélikus hit- és erkölcstan; Adatkezelési tájékoztató; Egyházi jogi személyek listáj

REKIR Hit- és erkölcstan modu

¤Református hitoktatás Kedves Szülők! A 2021/2022-es tanévre vonatkozó hit-és erkölcstan oktatáson belül a hittan órákat tartó hitoktatók személyes bemutatkozására nincs lehetőség, ezért a felekezetek az alábbi linkeken nyújtanak tájékoztatást A 20/2012-es EMMI rendelet 192/A §-ának megfelelően tájékoztatjuk önöket, hogy a 2021-22-es tanévben az etika/hit és erkölcstan tantárgy esetén a következő lehetőségek közül választhatnak: 1. Az iskola pedagógusa által tartott etika óra, vagy 2. Az egyházi jogi személy által tartott hit- és erkölcstan óra Tájékoztatás a 2021/2022. tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséről Ünnepi megemlékezés az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc emlékére A március 15-i pályázatunkra beérkezett pályaművek értékelés A Református egyház tájékoztatója a Hit- és erkölcstan oktatás oktatásáról. Az Egyházközségünk honlapja: Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközség A református kötelezően válaszható hit- és erkölcstan tájékoztató honlapja: Református hit- és erkölcstan tájékoztat Hit és Erkölcstan 2021-2022 . Intézményünkben a 2021/2022-es tanévben az alábbi egyházak képviselői vállalják a hit- és erkölcstan oktatást: Abonyi Református Egyházközség. 2740 Abony, Kálvin János utca 2. Gáll Károly lelkipásztor . HIT Gyülekezetet. Gellén-Varga Valéria . 2700 Cegléd , Déli út 27. Magyarországi.

Oktatás: Istennel a döntéseinkben TK

Református hit- és erkölcstan beiratkozá

református hit- és erkölcstan oktatását. Tanév közben nem lehet a választáson módosítani. Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgyak közötti választását módosítani szeretné, azt szintén írásban kell közölnie május 20-ig az iskola igazgatójával Teendők református hit- és erkölcstan választása esetén: 1. évfolyam: beiratkozáskor kitölteni az adatlapot és bejelölni a református hit- és erkölcstant. 2- 7. évfolyam: ha nem szeretnének változtatni, nem kell semmit tenniük A 2021/2022. tanévben a Hit- és erkölcstan tantárgy oktatását a Katolikus Egyház és a Református Egyház vállalta. Mivel személyes bemutatkozó tájékoztatóra a jelenlegi helyzetben nem kerülhet sor, ezért a hit- és erkölcstan tantárgyak oktatásáról szóló tájékoztatást az alábbiakban tesszük közzé Református hit- és erkölcstan tankönyv 7. osztályos tanulók számára 1 350 Ft. 1 148 Ft. Kívánságlistára. Szénási Sándor. Megtaláltuk a Messiást! Református konfirmációi olvasókönyv. Harmadik, javított kiadás 950 Ft. 808 Ft. Kívánságlistára. Thoma László. Református hit- és erkölcstan Biblia • Műveltség • Élmény Kedves Szülők! Hit- és erkölcstan vagy erkölcstan? A döntés az Önöké, mivel minden leendő 1. és 5. osztályos tanuló csak egyiket tanulhatja a két tantárgy közül. Ugye Önök is a legjobbat szeretnék gyermeküknek? Hadd segítsük a döntést! www.hittan.info.

MRE Hittanoktatás - Reformatus

 1. www.hittan.info További információk a református hit- és erkölcstannal kapcsolatban Ízelítő egy-egy hittanóra világából kisfilmen Belelapozó anyagok az 1. és 5. évf. hittankönyveibe A hittan és az erkölcstan témáinak összehasonlítása Játékok és feladatlapok gyerekeknek Szeretettel várjuk gyermekét a református hit.
 2. Leendő első osztályos gyermeküket szeretettel várjuk a református hit- és erkölcstan órákon. Kérem, tekintsék meg bővebb tájékoztatónkat az alábbi Bemutató letöltésével. További kérdéseikkel a bemutatóban található elérhetőségeken kereshetnek
 3. Református hit- és erkölcstan oktatás Magyarországi Református Egyház. Szabó István, ref. lelkész tel: 30 2904128 mail: pottyosref@gmail.com Etika/hit-és erkölcstan oktatással kapcsolatos dokumentumok: Nyilatkozat az Etika/ Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozóan.

Reformatus.hu Hit- és erkölcstan: változásjelentő adatlapo

Református hit- és erkölcstan vagy erkölcstan? A döntés az Önöké, mivel minden leendő 1. és 5. osztályos tanuló csak egyiket tanulhatja a két tantárgy közül. Ugye Önök is a legjobbat szeretnék gyermeküknek? Hadd segítsük a döntést! A változó világban szükség van maradandó értékekre. Mindenkinek van értékrendje Református hit- és erkölcstan tankönyv állami iskolák 1. osztályos tanulói számára Szászi Andrea, Bölcsföldiné Türk Emese, Szénási Lilla, Zimányi Noémi 2. RP-002/ 1TKGY Munkáltató tankönyv, nyomtatott Istennel az úton, Református hit- és erkölcstan tankönyv állami iskolák 2. osztályos tanulói számár Református hit- és erkölcstan. Tájékoztatók szülők részére a református hit- és erkölcstan tantárgyról. További informáci. Református hit- és erkölcstan. A szülő az iskolába való beíratáskor nyilatkozhat arról, hogy szeretné, ha gyermeke református hit- és erkölcstan órára járjon. További információ: Szabó Levente református lelkész, tel: 06/30/282-7481; e-mail: balatonlelle@reformatus.hu ; www.hittan.inf

Hit és erkölcstan - Főolda

 1. Nagykanizsai Református Egyházközség. 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 1. Képviselők: Hella Ferenc, Bertók Dániel és Gál Erzsébet. tel.: +36-30-630-9130, +36-20-222-9537, +36-30-300-6002. e-mail cím: kanizsailelkesz@gmail.com. Tájékoztató a református hit- és erkölcstan oktatásról (letölthető
 2. Református hit- és erkölcstan Wednesday, 02 April 2014 18:02 There are no translations available. A Református hit- és erkölcstan című tájékoztató letöltése . Main menu. laptopon, táblagépen és okostelefonon is hatékonyan böngészhetők. Tartalmunkat folyamatosan töltjük át az új honlapra, addig a régi és az új.
 3. t erkölcstan,
 4. Hit- és erkölcstan vagy etika? Mindenkinek van értékrendje, csak az a kérdés, hogy milyen életet formálnak. (John C. Maxwell, keresztyén író) A református hit- és erkölcstan Isten Igéje alapján maradandó értéket, keresztyén értékrendet közvetít a gyermekek és fiatalok számára
 5. A Református hit- és erkölcstan című tájékoztató letöltése . Oldalaink PC-n, laptopon, táblagépen és okostelefonon is hatékonyan böngészhetők. Tartalmunkat folyamatosan töltjük át az új honlapra, addig a régi és az új együtt működik majd
 6. Fotó: MTI / Vajda János. Nem kötelező, de akkor erkölcstan. A leendő elsősök szülei tehát a mai és holnapi beiratkozáskor - ahol egyébként jelen lehet a lelkész vagy hittantanár is -, de legkésőbb április 30-áig nyilatkozhatnak arról, hogy erkölcstanórát vagy valamelyik egyház által megszervezett hit- és erkölcstanórát választanak-e
 7. den első és ötödik évfolyamban kötelezően bevezetik az erkölcstan tantárgyat

Hit- és erkölcstan oktatás - Petőfi Sándor Általános Iskol

 1. A református hit- és erkölcstan összhangban van más tantárgyakkal. A feladatgyűjtemények és tankönyvek az adott évfolyam . magyar nyelv- és irodalom . tananyagához is kapcsolódnak. Az . egyháztörténeti ismeretek . az adott évfolyamon tanult . történelem elmélyítését. segítik elő 5-8. évfolyamon
 2. A szülők azzal, hogy a református hit- és erkölcstant választják, a gyermekük megkeresztelésekor tett fogadalmuknak tesznek eleget. Kérjük a Szülőket, hogy abban az esetben is a református hit- és erkölcstan órát válasszák gyermekük számára, ha a gyermekük még nem volna megkeresztelve
 3. Várjuk szeretettel a jelentkező gyermekeket a református hit-és erkölcstan órákon az új tanévben is! A fakultatív hittanórákon való részvétel lehetősége (a 3.,4.,7.,8. osztályosok és a gimnazisták számára) továbbra is adott. Mindezekről részletesebben egyházközségünk honlapjáról is tájékozódhatnak
 4. A Hit és erkölcstan oktatásáról: a Hit Gyülekezete hazánk egyik legkiterjedtebb oktatási tevékenységet folytató egyháza. Saját alapítású, államilag elismert iskoláiban közel ötezer diák tanul a keresztény erkölcsiség normáinak megfelelően. Az egyház mesterdiplomát adó teológiai főiskolája, a Szent Pál Akadémia az ország legnagyobb létszámú hittudományi.

A Református Hit-és Erkölcstan Oktatás Tájékoztatója - YouTub

 1. Református hittan szülői tájékoztató 2021: Református hittan videó: Római katolikus szülői tájékoztató 2021: Római katolikus plakát 2021: Hit- és erkölcstan tanmenet 1. osztály: Hit- és erkölcstan tanmenet 2. osztály: Hit - és erkölcstan tanmenet 3. osztály: Hit- és erkölcstan tanmenet 4. osztál
 2. Letölthető nyilatkozat az etika, ill. hit- és erkölcstan oktatásban történő részvételről. Tudnivalók a katolikus hittan oktatásáról. Kedves Szülők és kedves Gyerekek! Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az iskolai hittanos foglalkozások között megtalálják a református hittant is. Ezeken az alkalmakon bibliai.
 3. . Tisztelt Szülők! Szeretettel ajánjuk figyelmükbe gyülekezetünk hit- és erkölcstan tájékoztatóját. Posted in: Hitoktatás
 4. Kustár Gábor - Szászi Andrea Református hit- és erkölcstan tankönyv állami iskolák 2. osztályos tanulói számára Betekintő oldalak és tanári segédlet a Református Pedagógiai Intézet honlapján. Alacsonyabb ár! Új. A szabadító Isten szeretetében 960 Ft.
Istentiszteleti rend - Cinkota-Mátyásföldi ReformátusParókia Portál

Hit- és erkölcstan A Nemzeti közoktatásról szóló 2011. évi CXC törvény 35/A §-a a 2013/14-es tanévtől kezdve, felmenő rendszerben kötelezővé tette az etika/hit- és erkölcstan oktatását. A törvény értelmében a szülők eldönthetik, hogy a pedagógus vezette erkölcstan (2016 óta etika), vagy az általuk megjelölt egyházak hit- és erkölcstan oktatását. Római katolikus hit- és erkölcstan Római katolikus hit- és erkölcstan_szülői tájékoztató 2021.pdf Hit Gyülekezete. A Hit Gyülekezete tájékoztatója.pdf. Hit gyülekezete_szuloi_nyilatkozat_2021_22.doc Református hit- és erkölcstan. Tájékoztató a református hittanórákról.doc Adatkezelési tájékoztató szülőknek a hit- és erkölcstan oktatás szervezéséről: (a nyilatkozat ide kattintva érhető el) Friss - 2021! Egyházak hit- és erkölcstan tájékoztatói Református hit- és erkölcstan tájékoztatá Református hit és erkölcstan beíratás: Kedves szülők, kedves gyermekek! Szeretettel várjuk a gyermekeket a 2017-18-as tanévben is református hittanra. Az első osztályba menő gyermekeket az iskolai.. A hit-és erkölcstan óra érdekes, élménygazdag és a gyerekekre hangolt. Mit tegyen, ha református hit- és erkölcstan órára szeretné járatni gyermekét? Május 20-ig jelezze szándékát az osztályfónöknél. Szeretettel várjuk gyermeküket a református hit-és erkölcstan órákra! www.hittan.inf